دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

نفرات برتر قلم چی

دانش آموزان رتبه یک در درس (آزمون مبتکران)

نفرات برتر آزمون مبتکران

افتخارآفرینان مسابقات فرهنگی هنری