دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

برگزیدگان حفظ موضوعی

برگزیدگان آزمون مصباح الهدی

برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری فردا

برگزیدگان مسابقات پرسش مهر

دانش آموزان برگزیده نوبت اول پایه نهم

دانش آموزان برگزیده نوبت اول پایه هشتم

دانش آموزان برگزیده نوبت اول پایه هفتم

کسب مقام اول

کسب مدال آسیایی

نفرات برتر قلم چی