دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

اعضای انجمن علمی ریاضی

اعضای انجمن علمی ریاضی

 • پارمیدا دهقانی
 • شیدا حسین پور
 • فاطمه یاموسی
 • سارینا محمدی قلعه علیخانی
 • پرستو احمدی
 • مبینا قمر
 • پارمیدا بهشتی
 • مریم کریم پور
 • آیناز درویش باصری
 • مهتاب حجت خواه
 • راحیل هادی منش

انجمن علمی ریاضی