دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

اعضای انجمن علمی علمی زبان و ادبیات فارسی

اعضای انجمن علمی ادبیات

 • سارینا محمدی قلعه علیخانی
 • آیدا سعیدی
 • فاطمه زادمهر
 • پارمیدا دهقانی
 • مبینا خضری نژاد
 • ستایش تقیان
 • نیکی میری
 • پرستو احمدی
 • راحیل جمشیدیان
 • مهتاب ابدالی
 • بهاره باقری
 • آرمیتا چهرازی
 • پارمیدا بهشتی
 • مریم کریم پور

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی