دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

بازدید از شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

برگزاری مسابقه درس های از قرآن

بازدید از خانه سالمندان

ایستگاه صلواتی دفاع مقدس

هدایت تحصیلی

شورای دانش آموزان

نفرات برتر امتحانات مستمر مهر ماه

مراسم سفره حضرت رقیه

دیدار های چهره به چهره

دومین جلسه مشترک شورای دبیران دبیرستان های دخترانه و پسرانه دوره اول و دوم مجتمع آموزشی شهید چمران

مشاهده مطالب قدیمی تر...