دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

اطلاعیه جهت دریافت کارنامه مهر

والدین گرامی 

جهت دریافت کارنامه مهرماه دانش آموزان در تاریخ 5/آبان به سامانه همکلاسی مراجعه نمایید.