دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

نمونه سوال امتحان پیش نوبت

نمونه سوال امتحان پیش نوبت ریاضی خانم مجیدی

سوالات جمع بندی ریاضی هفتم فصل 1تا 7

دانش آموزان عزیز لطفا یک نسخه از فایل ضمیمه شده را پرینت گرفته و شروع به حل فرمایید.

فرصت تحویل جواب ها 2 اردیبهشت می باشد و این تاریخ  قابل تمدید نمیباشد.