دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

لیست انجمن ها

انجمن علمی زبان

انجمن علمی علوم

انجمن علمی ریاضی

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

اهداف و دستورالعمل‏ های انجمن علمی

اهداف و دستورالعمل‏ های انجمن علمی

 

یکی از اهداف مهم

آموزش و پرورش ایجاد شرایط و امکاناتی است که متناسب با آن خلاقیت ها و توانایی دانش آموزان  را به رشد و تعالی برساند. بخشی از کار هفتگی دانش آموزان باید به امر تحقیق اختصاص یابد به گونه ای که هر دانش آموز در طول سال تحصیلی یک فعالیت پژوهش را انجام داده باشد.تحقق این هدف با توجه به  تنوع علایق و تفاوت تـوانمندی های دانــش آمـوزان و نـیز کـثرت جـمعیت دانش آموزی ،مدیران و مجریان برنامه های آموزشی و پرورشیرا در تعامل با نیازهایدانش آموزان با مشکلاتی مواجه می کند که امکانات موجود قادر به تأمین آن ها نیست بدین جهت، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تشکیل نهضت تولید علم و نرم افزار، و همچنین نظر به جایگاه مدارس در ساختار علمی کشور ، ایجاد انجمن های علمی و پژوهشی در مدارس یکی از راه هایی است که با توجه به شرایط موجود زمینه را برای فعالیت  افراد علاقه مند به کارهای علمی و تحقیق و پژوهش فراهم می کند.

بر این مبنا با هدف کشف و شناسایی استعدادهای دانش آموزان نخبه وبه منظور گسترش فرهنگ مطالعه و تحقیق انجمن های علمی دبیرستان مطابق اساسنامه زیر تشکیل می شود:

معرفی انجمن

تعریف انجمن: انجمن علمی دانش آموزان ، تشکلی
درون مدرسه‌ای است که براساس ضوابط و شرح وظایف مقرر در این اساسنامه با مشارکت دانش آموزان این دبیرستان به فعالیت علمی در اموزشگاه می‌پردازد.

انجمن علمی دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول)

ردیف

انجمن ها

وظایف و اهداف

۱

انجمن علمی

علوم، زیست،

فیزیک، شیمی

این انجمن ها با هدف آشنایی دانش آموزان با دانش مربوطه و بهره گیری از نظرات دبیران و صاحب نظران در جهت شناسایی استعدادها و به کار گیری آن ها در حوزه های مربوطه جهت انجام فعالیت پژوهشی تشکیل می شود و مطابق اهداف مندرج در این اساسنامه  فعالیت خواهند داشت .برخی از مهم ترین فعالیت ها عبارتند از:

 • ارائه برنامه برای تشکیل جلسات هفتگی جهت بحث و تبادل نظر و شناسایی نقاط ضعف و قوت
 • برنامه ریزی برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت
 • دعوت از دبیران و صاحب نظران جهت سخنرانی
 • شناسایی دانش آموزان نخبه و علاقه مند به پژوهش
 • برگزاری نمایشگاه و مسابقات علمی،ادبی و هنری
 • تجزیه و تحلیل سوالات امتحانی
 • ارتباط با نهادها ی علمی مرتبط
 • تشکیل کلاس جبرانی ، تقویتی ، هنری و ادبی با همکاری کمیته های مربوط

۲

انجمن علمی ادبیات

این انجمن ها با هدف آشنایی دانش آموزان با دانش مربوطه و بهره گیری از نظرات دبیران و صاحب نظران در جهت شناسایی استعدادها و به کار گیری آن ها در حوزه های مربوطه جهت انجام فعالیت پژوهشی تشکیل می شود و مطابق اهداف مندرج در این اساسنامه  فعالیت خواهند داشت .برخی از مهم ترین فعالیت ها عبارتند از:

 • ارائه برنامه برای تشکیل جلسات هفتگی جهت بحث و تبادل نظر و شناسایی نقاط ضعف و قوت
 • برنامه ریزی برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت
 • دعوت از دبیران و صاحب نظران جهت سخنرانی
 • شناسایی دانش آموزان نخبه و علاقه مند به پژوهش
 • برگزاری نمایشگاه و مسابقات علمی،ادبی و هنری
 • تجزیه و تحلیل سوالات امتحانی
 • ارتباط با نهادها ی علمی مرتبط

تشکیل کلاس جبرانی ، تقویتی ، هنری و ادبی با همکاری کمیته های مربوط

۳

انجمن علمی ریاضی

این انجمن ها با هدف آشنایی دانش آموزان با دانش مربوطه و بهره گیری از نظرات دبیران و صاحب نظران در جهت شناسایی استعدادها و به کار گیری آن ها در حوزه های مربوطه جهت انجام فعالیت پژوهشی تشکیل می شود و مطابق اهداف مندرج در این اساسنامه  فعالیت خواهند داشت .برخی از مهم ترین فعالیت ها عبارتند از:

 • ارائه برنامه برای تشکیل جلسات هفتگی جهت بحث و تبادل نظر و شناسایی نقاط ضعف و قوت
 • برنامه ریزی برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت
 • دعوت از دبیران و صاحب نظران جهت سخنرانی
 • شناسایی دانش آموزان نخبه و علاقه مند به پژوهش
 • برگزاری نمایشگاه و مسابقات علمی،ادبی و هنری
 • تجزیه و تحلیل سوالات امتحانی
 • ارتباط با نهادها ی علمی مرتبط

تشکیل کلاس جبرانی ، تقویتی ، هنری و ادبی با همکاری کمیته های مربوط

۴

انجمن علمی علوم

این انجمن ها با هدف آشنایی دانش آموزان با دانش مربوطه و بهره گیری از نظرات دبیران و صاحب نظران در جهت شناسایی استعدادها و به کار گیری آن ها در حوزه های مربوطه جهت انجام فعالیت پژوهشی تشکیل می شود و مطابق اهداف مندرج در این اساسنامه  فعالیت خواهند داشت .برخی از مهم ترین فعالیت ها عبارتند از:

 • ارائه برنامه برای تشکیل جلسات هفتگی جهت بحث و تبادل نظر و شناسایی نقاط ضعف و قوت
 • برنامه ریزی برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت
 • دعوت از دبیران و صاحب نظران جهت سخنرانی
 • شناسایی دانش آموزان نخبه و علاقه مند به پژوهش
 • برگزاری نمایشگاه و مسابقات علمی،ادبی و هنری
 • تجزیه و تحلیل سوالات امتحانی
 • ارتباط با نهادها ی علمی مرتبط

تشکیل کلاس جبرانی ، تقویتی ، هنری و ادبی با همکاری کمیته های مربوط

۵

انجمن زبان

این انجمن ها با هدف آشنایی دانش آموزان با دانش مربوطه و بهره گیری از نظرات دبیران و صاحب نظران در جهت شناسایی استعدادها و به کار گیری آن ها در حوزه های مربوطه جهت انجام فعالیت پژوهشی تشکیل می شود و مطابق اهداف مندرج در این اساسنامه  فعالیت خواهند داشت .برخی از مهم ترین فعالیت ها عبارتند از:

 • ارائه برنامه برای تشکیل جلسات هفتگی جهت بحث و تبادل نظر و شناسایی نقاط ضعف و قوت
 • برنامه ریزی برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت
 • دعوت از دبیران و صاحب نظران جهت سخنرانی
 • شناسایی دانش آموزان نخبه و علاقه مند به پژوهش
 • برگزاری نمایشگاه و مسابقات علمی،ادبی و هنری
 • تجزیه و تحلیل سوالات امتحانی
 • ارتباط با نهادها ی علمی مرتبط

تشکیل کلاس جبرانی ، تقویتی ، هنری و ادبی با همکاری کمیته های مربوط

 

کمیته ها

وظایف و اهداف

1

کمیته آموزش

این کمیته به منظور انجام کلیه فعالیتهای آموزشی لازم در انجمن ها تشکیل گردیده است و با دبیران محترم همکاری می کند.

 • تشکیل گروه همیاران معلم با همکاری دبیران
 • تشکیل گروه حل تمرین با همکاری دبیران
 • همکاری در  تشکیل و مدیریت کلاسهای کمک آموزشی و تقویتی بر اساس نظر خواهی از دانش آموزان و گزارش آن به مدیر
 • برگزاری کلیه تحقیقهای میدانی و نظرسنجی ها در سطح مدرسه
 • همکاری در برگزاری مسابقات علمی مختلف در مدرسه
 • ساخت و تحقیق درباره وسایل کمک آموزشی
 • تشکیل کلاس های آموزشی با محوریت دانش آموزان نخبه به عنوان مدرس

2

کمیته پژوهش

این کمیته به منظور مدیریت
فعالیتهای پژوهشی و تشکیل گروهها و هسته های علمی تشکیل شده است و می توان
گفت مهمترین کمیته انجمن علمی می باشد. برخی از مهمترین وظایف این کمیته به
شرح زیر است:

 • ایجاد انگیزه برای تشکیل گروهها و هسته های علمی در میان نیروها و کمک به تشکیل آنها
 • حمایت و پشتیبانی علمی و عملی از گروهها و هسته های علمی(لازم به ذکر است گروه علمی شامل تعدادی از دانش آموزان می شود که علاقه مند هستند به همراه یکدیگر بر روی موضوعات مختلف علمی پژوهش
  کنند و هسته های علمی شامل تعدادی از دانش آموزان است که می خواهند در کنار
  یکدیگر به پژوهش در مورد یک موضوع خاص علمی بپردازند.
 • همکاری با دانش آموزان برای تکمیل درست و دقیق فرم پیشنهاد و ارائه طرح تحقیقاتی و کمک به آنان تا پایان کار تحقیق
 • کمک به تامین منابع علمی و امکانات مورد نیاز گروهها و هسته های علمی
 • ایجاد و مدیریت بهره برداری از کتابخانه علمی
 • کلیه فعالیتهایی که مربوط به پژوهش باشد.

3

کمیته

 بهداشت و محیط زیست

این کمیته به منظور ایجاد بستر
مناسب برای رعایت بهداشت فردی و گروهی و حفاظت از محیط زیست و انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری مسابقات در حیطه های مربوط تشکیل گردیده است.
برخی از مهمترین وظایف این کمیته به این شرح است:

 • کمک به عوامل اجرایی مدرسه برای فرهنگ سازی در زمینه بهداشت و حفظ محیط زیست و دعوت از کارشناسان جهت سخنرانی  در مدرسه
 • بازدید هفتگی از فضای مدرسه شامل وضعیت
  بهداشت عمومی دانش آموزان ،حیاط،کلاس ها، آبخوری ها و سرویس های بهداشتی و تهیه گزارش جهت ارائه به مدیر
 • برگزاری جشن ها و مسابقات در مناسبت هایی مانند روز درخت کاری،روز هوای پاک و … با همکاری سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی
 • برگزاری اردو برای پاکسازی محیط زیست از آلاینده ها با همکاری بهداشت محیط ،شهرداری و سازمان های مربوط
 • ایجاد و گسترش فضای سبز مدرسه با همکاری سایر دانش آموزان و والدین آنها از طریق اهدای گل و گیاه به مدرسه
 • تهیه تراکت و پوستر های بهداشتی و درمانی از شبکه بهداشت و نصب آن در ایستگاه بهداشت مدرسه

4

کمیته

بازدید علمی

این کمیته به منظور مدیریت برگزاری بازدید علمی مختلف در مدرسه و همچنین انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری بازدیدهای علمی از مراکز علمی و پژوهشی تشکیل گردیده است. برخی از مهمترین وظایف این کمیته به این شرح است:

 • تعیین یک روزهای از سال تحصیلی در ماه برای برگزاری سمینار علمی
 • تعیین مکان و زمان مناسب و تهیه و تدارک برای اردوهای دانش آموزی بر اساس نظر خواهی از دانش آموزان
 • هماهنگی با افراد دارای صلاحیت علمی برای برگزاری سمینار
 • تهیه مطالب علمی
 • وبرپایی نمایشگاه از دست ساخته ها و تحقیقات دانش آموزان

 مدت زمان فعالیت

:انجمن هابه صورت سالانه از آغاز سال تحصیلی تا پایان همان سال تحصیلی فعالیت می کنند .

الزام فعالیت: انجمن هاملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

 اهداف انجمن

 اهداف انجمن‌های علمی به شرح زیر است:
۱زمینه‌سازی برای مشارکت فعال دانش آموزاندر فعالیت‌های علمی پژوهشی مدرسه
۲- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ پژوهش و تقویت زیرساخت‌های پژوهش و پژوهشگری در بین دانش آموزان

۳- زمینه‌سازی برای شناسایی استعدادهای پژوهشی دانش آموزان
۴- تقویت و نهادینه کردن روحیه کار گروهی و همکاری‌های علمی پژوهشی بین دانش آموزان و مدرسه؛
۵- زمینه‌سازی برای همکاری‌های علمی پژوهشی بین مدرسه‌ای دانش آموزان با دبیران 
۶- ارتقاء تفکر و فرهنگ نقد علمی در میان دانش آموزان
۷- دسترسی به الگوی فعالیت‌های علمی دانش آموزان در سطح مدرسه


 
مأموریت انجمن
 ماموریت اصلی انجمن‌ها با توجه به توان علمی دانش آموزان، به شرح ذیل است:
۱- آشنایی با وضعیت موجود و مطلوب دانش در نظام علمی مدرسه

۲- تبیین ضرورت ودست یابی به  اهداف پژوهش در فراگیری دانش 
۳- آشنایی با روش‌های بهینه تحصیل، تدریس و تحقیق
۴- بسترسازی و انجام مطالعات علمی و پژوهش‌های تمرینی به صورت فردی و گروهی
۵- ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی متناسب با علایق  آنان


 
وظایف انجمن
 
جهت دسترسی به اهداف و ماموریت‌های فوق، وظایف زیر قابل پیگیری است:
۱- آشنایی با مدل‌های بهینه تحصیل و تحقیق و تلاش جهت کیفی‌کردن فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان
۲-شناسایی و آشنایی با منابع معتبر دانش مربوط و کسب توانمندی نسبی رجوع به منابع
۳- آشنایی با مراکز مختلف علمی ـ پژوهشی، کتابخانه‌ها، دبیران توانمند، کتب مفید، مجلات، نرم‌افزارها و زمینه‌سازی جهت استفاده مطلوب از آنها
۴- آشنایی با فعالیت‌های پژوهشی در سطح دبیرستان 
۵- انجام فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی مستمر براساس الگوهای به دست آمده و ایجاد زمینه نقد و بررسی این فعالیت‌ها و کسب توانایی نسبی در روش‌های
پژوهش و نقد علمی 
۶ –  زمینه‌سازی برای همکاری‌های مشترک علمی پژوهشی در مدرسهو همکاری با دانش آموزان سایر مدارس 
۷- ترویج الگوها ی علمی پژوهشی در سطح مدرسه 
۸- آشنایی با ویژگی‌های متون آموزشی موجود
۹- معرفی مفاخر علمی و بررسی ابعاد شخصیت علمی پژوهشی آنها


ارکان انجمن
 
انجمن دارای سه رکن است:
الف) شورای انجمن‌های علمی مدرسه ، ب) مدیر ، ج) معاونین
الف) شورای انجمن‌های علمی مدرسه
 
متشکل از مدیر، معاون آموزشی و فناوری مدرسه و دو نفر از دبیران مدرسه (با تأیید مدیر مدرسه) می‌باشد.


 
وظایف شورای انجمن‌های علمی مدرسه:

۱- بسترسازی جهت تشکیل و گسترش فعالیت‌های انجمن‌های علمی با توجه به ظرفیت‏های مدرسه

۲- بررسی و تصویب اساسنامه هر انجمن
۳- تأیید نهایی اعضای هیئت مدیره انجمن علمی

۴- تأیید مشاور علمی پیشنهادی هر انجمن
۵ –  بررسی و تأیید درخواست صدور مجوز هر انجمن و ارجاع آن به شورای سیاست گذاری جهت تصویب نهایی
۶-نظارت بر عملکرد و فعالیت‏های انجمن‏ها در چارچوب آیین‌نامه و ابلاغیه‌های شورای سیاست‌گذاری و آیین‌نامه داخلی انجمن‌های علمی
۷- پی گیری بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های مصوب شورای سیاست‌گذاری جهت حمایت و هدایت انجمن‌ها
۸ارسال گزارش عملکرد سالیانه انجمن‌های مدرسه به شورای سیاست‌گذاری
۹- پیشنهاد و جذب بودجه‌های حمایتی و توزیع آن در بین انجمن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات  

 

هیئت مدیره انجمن
 
هیئت مدیره انجمن، متشکل از ۵ نفر از دانش آموزان فعال علمی مدرسه است به پیشنهاد دبیران که با توجه به فعالیت آنان انتخاب می شود.

 
 
وظایف مدیر و معاونین:
۱- تعیین خط‌‌مشی‏های سالیانه انجمن و برنامه‏ریزی جهت رسیدن به آن‌ها با مشارکت اعضا
۲- تدوین آیین نامه داخلی، تقسیم وظایف و مشخص‌کردن روند گردش‏ کار
۳- نظارت بر فعالیت‌های اعضا و واحدهای مختلف
۴- برنامه‌ریزی برای عضوگیری و سازماندهی اعضا
 
انجمن‌های علمی با همکاری و هدایت معاونت آموزشی و فناوری مدرسه می‌توانند برنامه‌های زیر را اجرا نمایند:
الف. نشست‌های علمی، مسابقات علمی و ؛
ب. دوره‌های فوق برنامه آموزشی پژوهشی، طرح‌های تحقیقاتی و ؛
ج. تولید بروشور، خبرنامه، جزوات علمی ـ آموزشی و … 
د. پشتیبانی و همکاری علمی با نشریه مدرسه و سایر نشریات آموزشکاهی؛
هـ . تعامل با دیگر انجمن‌های علمی در جهت تبادل تجربیات و انجام فعالیت‌های مشترک علمی؛
و. تدارک و اقدام به برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی ـ پژوهشی.
5 - اطلاع‌رسانی مطلوب و مناسب به اعضا؛
6- ارائه گزارش‏ عملکرد به شورای انجمن‌ها به صورت فصلی یا به درخواست شورای انجمن‌ها.

دبیر انجمن:

دبیر انجمن عضو هیئت مدیره انجمن و منتخب آنهاست که وظایف ذیل را عهده دار است.

 ۱- تشکیل کلیه جلسات انجمن

۲- مدیریت انجمن براساس مصوبات، قوانین و مقررات مربوط

۳- هماهنگی بین انجمن مربوط با شورای انجمنها و سایر انجمن های مدرسه جهت کیفی تر کردن فعالیت‏های انجمن

۴-  انتقال ابلاغیه‌ها و تصمیم‌های شورای انجمنها به انجمن و پی‌گیری نتایج آنها

۵- پاسخ‌گویی در قبال عملکرد و جهت‌گیری انجمن

۶برقراری ارتباطات لازم در راستای فعالیت‌های انجمن با معاونت پژوهش مدرسه

 مشاوره علمی


انجمن :

 انجمن علمی موظف است با صلاحدید و تأیید معاونت پژوهش مدرسه، یک نفر از دبیران مدرسه را که در زمینه مورد فعالیت انجمن دارای طرح وایده علمی موثر جهت پیشبرد اهداف آن است، به عنوان مشاور و راهنمای علمی انجمن انتخاب نماید.

 شرایط اعضا/ عضویت/

دانش أموز
مدرسه می‌توانند با تکمیل نمون برگ‌های مربوط، درخواست عضویت خود را به هیئت مدیره انجمن ارائه دهند و با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن در آیند:
۱٫ داشتن صلاحیت‌های عمومی
۲٫ پذیرش اساسنامه انجمن
۳٫ داشتن پرونده فعال آموزشی در مرکز مدیریت مدرسه 
۴٫ تناسب پایه‌های تحصیلی متقاضیان عضویت با گرایش فعالیت انجمن