دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

برنامه هفتگی پایه نهم

نهم 1

بـرنامـه هفتگـی

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

علوم

علوم

زبان

زبان

کاروفناوری

کاروفناوری

هنر

هنر

یکشنبه

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

ریاضی

ریاضی

---

---

دوشنبه

زبان

زبان

مطالعات

مطالعات

پیام

پیام

ادبیات

ادبیات

سه شنبه

دفاعی

دفاعی

عربی

عربی

مطالعات

مهارت

---

---

چهارشنبه

علوم

علوم

ریاضی

ریاضی

ورزش

ورزش

قرآن

قرآن

نهم 2

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

ادبیات

ادبیات

کاروفناوری

کاروفناوری

زبان

زبان

ورزش

ورزش

یکشنبه

پیام

پیام

ریاضی

ریاضی

عربی

عربی

---

---

دوشنبه

مطالعات

مطالعات

زبان

زبان

ادبیات

ادبیات

قرآن

قرآن

سه شنبه

علوم

علوم

دفاعی

دفاعی

مهارت

مطالعات

---

---

چهارشنبه

ریاضی

ریاضی

علوم

علوم

ریاضی

ریاضی

هنر

هنر

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...