دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

برنامه هفتگی پایه هفتم

هفتم 1

بـرنامـه هفتگـی

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) سال تحصیلی 400-99

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

عربی

عربی

پیام

پیام

یکشنبه

علوم

علوم

زبان

زبان

مطالعات

مطالعات

----

----

دوشنبه

کاروفناوری

کاروفناوری

ادبیات

ادبیات

ریاضی

ریاضی

هنر

هنر

سه شنبه

مطالعات

مهارت

ورزش

ورزش

علوم

علوم

----

----

چهارشنبه

قرآن

قرآن

ریاضی

ریاضی

زبان

زبان

تفکر

تفکر

هفتم 2

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

کاروفناوری

کاروفناوری

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

مطالعات

مهارت

یکشنبه

هنر

هنر

علوم

علوم

زبان

زبان

----

----

دوشنبه

ادبیات

ادبیات

ریاضی

ریاضی

ورزش

ورزش

تفکر

تفکر

سه شنبه

قرآن

قرآن

علوم

علوم

مطالعات

مطالعات

----

----

چهارشنبه

عربی

عربی

پیام

پیام

ریاضی

ریاضی

زبان

زبان

هفتم 3

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

ادبیات

ادبیات

عربی

عربی

ریاضی

ریاضی

مهارت

مطالعات

یکشنبه

زبان

زبان

هنر

هنر

علوم

علوم

----

----

دوشنبه

ریاضی

ریاضی

کاروفناوری

کاروفناوری

ادبیات

ادبیات

تفکر

تفکر

سه شنبه

علوم

علوم

مطالعات

مطالعات

قرآن

قرآن

----

----

چهارشنبه

ریاضی

ریاضی

زبان

زبان

پیام

پیام

ورزش

ورزش

فایل های ضمیمه :
نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...