دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

برنامه کلاس های تقویتی دی ماه

فایل برنامه امتحانی نوبت اول و بودجه بندی دروس امتحان

برنامه امتحانی پیش نوبت اول

بودجه بندی آزمون مبتکران

بودجه بندی آزمون جامع

برنامه امتحانات مستمر آبان ماه

برنامه هفتگی پایه هفتم

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه هفتگی پایه هشتم

-------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه هفتگی پایه نهم

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه امتحانات پیش نوبت دوم

مشاهده مطالب قدیمی تر...