دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

اردو پینت بال

اردو ی ورزشی پیست کارتینگ پایه نهم

اردو های درون شهری