مراقب فشار خون و سلامت خود باشید

مراقبت از سلامت و حفظ فشار خون نرمال

فایل های ضمیمه :

گرامیداشت روز جهانی قلب

کلیپ آموزشی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی قلب

فایل های ضمیمه :

گرامیداشت روز جهانی هاری

کلیپ آموزشی به مناسبت روز جهانی هاری

فایل های ضمیمه :

برقراری ایستگاه سلامت ، تمهیدات آماده سازی و رعایت پروتکلهای بهداشتی در مدرسه

آمادگی بهداشتی دانش آموزان برای بازگشایی مدارس

اهمیت استفاده از پروتکل های بهداشتی با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر جامعه

فایل های ضمیمه :

توصیه هایی برای شروع سال تحصیلی با توجه به شرایط کرونا

رعایت پروتکل های بهداشتی

شروع سال تحصیلی 1400-99

برگزاری طرح دادرس

در صورت برخورد با کسی که ویروس کرونا دارد، چه کار کنیم؟

مقابله با ویروس کرونا